Privatlivspolitik

Aaderup VVS indhenter, opbevarer og behandler individuelle personoplysninger på repræsentanter af eksisterende, tidligere samt potentielle kunder, samarbejdspartnere og leverandører som beskrevet nedenfor.

Vores persondatapolitik er udarbejdet for at sikre

 • At du som kunde har overblik over og mulighed for kontrol med de personoplysninger, vi har registreret om dig og få oplyst, hvordan vi bruger oplysningerne.
 • At vores medarbejdere er oplyst om, hvordan de skal forholde sig i forhold til personoplysninger, som de modtager af dig og hvordan oplysningerne skal beskyttes.

Dataansvar og kontaktoplysninger

Aaderup VVS Næstved ApS er dataansvarlig og kan kontaktes via følgende oplysninger:

Aaderup VVS
CVR: 33882890
Åderupvej 15, 4700 Næstved
E-mail: vvvs@aaderupvvs.dk
Telefon: 55732285

Hvilke personoplysninger har vi registreret om dig?

 • Navn
 • Adresse
 • Telefonnummer
 • E-mailadresse


Hvorfor registrerer vi personoplysninger om dig?

Vi registrerer oplysningerne om dig for at kunne:

 • Udføre arbejde for dig på din adresse
 • Give dig den optimale kundeservice, information, rådgivning og opfølgning
 • Sende fakturaer til dig pr. mail
 • For at opfylde bogføringsloven mm.


Hvor længe gemmer vi dine personoplysninger?

 • Vi gemmer dine oplysninger, så længe det er nødvendigt. Dvs. så længe vi udfører arbejde for dig.
  Når du ikke handler længere, gemmer vi dine oplysninger i yderligere 5 år, efter at du
  har betalt din faktura.


Hvornår registrerer og bruger vi dine persondata fra tredjepart?

Vi får dine personoplysninger fra tredjepart:

 • Hvis du har en skade og er kunde hos et af de forsikringsselskaber, som vi har indgået samarbejdsaftale med. F.eks. modtager vi oplysninger fra Scalepoints system.


Hvornår deler vi din personoplysninger med tredjepart?

Dine personoplysninger vil på intet tidspunkt bliver solgt til tredjemand. Vi er dog i visse tilfælde nødt til at dele dine data med følgende:

 • Ordrestyring – vores eksterne IT-leverandør har adgang til vores økonomisystem
 • Jublo – vores eksterne leverandør til plugin for håndtering af kundeordrer. Dette system bruges til at sende SMS/bekræftelse på bookning af montør
 • Producenter modtager personoplysninger i forbindelse med garantier
 • Vores samarbejdspartner, så som kloarkservice, tømrer, murer så frem dette er nødvendigt for at kunne betjene /servicer dig


Hvordan er dine persondata beskyttet hos os?

Vores medarbejdere sørger for at passe på dine persondata på følgende måder:

 • Papir:
  Personoplysninger skal opbevares aflåst
  Persondata skal makuleres, når de ikke længere er nødvendige, (max 5 år for tidligere kunder).
 • Adgangskoder:
  skal være både på computere, iPads og mobiltelefoner, hvorfra der er adgang til personoplysninger.


Hvad er dine rettigheder?

Som registreret har du ret til at:

 • Anmode om adgang til dine personlige data eventuelt udleveret i dataformat
 • Anmode om korrektion eller sletning af dine persondata
 • Anmode om indskrænkning af brugen af dine persondata
 • Protestere mod databehandling
 • Tilbagekalde samtykke afgivet til brug af dine data, dog uden at dette har indflydelse på behandling sket før tilbagekaldelsen


Enhver anmodning skal sendes skriftligt til nedennævnte kontaktperson, hvorefter din anmodning vil blive behandlet hurtigst muligt. Skulle vi være nødsaget til at afvise din anmodning, skal vi informere dig om grunden herfor. Har du spørgsmål til hvordan persondata håndteres hos Aaderup VVS bedes du kontakte os på vvs@aaderupvvs.dk

Hvis den registrerede mener, at vores behandling af persondata ikke er i overensstemmelse med gældende lov om håndtering af persondata, kan denne kontakte den danske databeskyttelsesmyndighed for en afklaring.